iPad reset

iPad reset

We kunnen een aantal redenen bedenken waarom je de iPad wilt resetten of terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Bijvoorbeeld voor de verkoop van de iPad of als je problemen hebt. Vaak helpt het al als je de iPad uit- en aanzet. Mocht het opnieuw starten van de iPad niet helpen, kan je een harde reset proberen. En als laatste kun je de iPad terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

Opnieuw starten

De eenvoudigste manier bij problemen is het herstarten van de iPad. Opnieuw starten van je iPad doe je door simpel de aan- en uit knop ingedrukt te houden. Schuif het balkje met de tekst Zet uit naar rechts. Het duurt een paar seconden tot de iPad uit is. En doe de iPad weer aan.

iPad hard reset

Een hard reset van je iPad kan nodig zijn wanneer de iPad vastloopt of het openen van apps niet lukt. Bij het uitvoeren van een harde reset gaan persoonlijke gegevens en content niet verloren.

Wat is een hard reset?

Bij een hard reset van de iPad wordt het werkgeheugen leeggemaakt. Je gegevens en apps gaan niet verloren.

iPad zonder thuisknop

 1. Druk op de volume-omhoogknop en vervolgens op de volume-omlaagknop.
 2. Houdt de aan- en uitknop ingedrukt totdat de iPad opnieuw start.

iPad met thuisknop

 1. Houd de thuisknop samen met de aan- en uitknop ingedrukt.
 2. Wacht tot je het Apple logo ziet en laat los.

iPad terug naar fabrieksinstellingen

Loop der tijd wordt de iPad ouder of raakt het vol met apps, foto’s en video’s. Het vastlopen of langzaam worden van het apparaat kan gebeuren. Mocht het opnieuw starten of resetten van de iPad niet helpen, kies dan voor het terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Bij het terugzetten van de fabrieksinstellingen worden alle persoonlijke gegevens en instellingen op de iPad gewist. Maak altijd een back-up van je gegevens bijvoorbeeld via iTunes.

 1. Ga naar Instellingen > Algemeen op de iPad.
  Scroll naar beneden en kies voor Stel opnieuw in.
 2. Volg de stappen en de iPad wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Resetten zonder wachtwoord

Ben je het wachtwoord of Apple ID vergeten van de iPad? Is de iPad geblokkeerd? Volg de stappen hieronder om de fabrieksinstellingen terug te zetten. Wil je toegang tot het apparaat, dan moet je de iPad leegmaken. De instellingen en gegevens worden gewist. Als je eerder een back-up hebt gemaakt, kun je deze later terugzetten.

 1. Schakel de iPad uit met de aan- en uitknop.
 2. iPad met thuisknop: Sluit de iPad aan op de computer en houd de thuisknop ingedrukt.
 3. iPad met Face ID: Sluit de iPad aan op de computer en houd de bovenste knop ingedrukt.
 4. Laat los tot je het scherm van de herstelmodus ziet.
 5. Herstel de iPad via iTunes.

Lees ook verder op iPhone resetten.

GratisTabletOnline